gocollegesports.com

Процесът от 5 стъпки

Целият процес в 5 стъпки

Ние го правим супер лесно! Ние ще ви напътстваме от началото до края.

Оценяване
 • Насрочване на безплатна консултация лично или онлайн.
 • Оценяване на спортното ниво на кандидат въз основа нарезултати и видео или лична оценка.
 • Оценяване на образованието въз основа на оценки от гимназията.

1

2

Подготвителна работа
 • Разработване на план за проекта и план за клиента.
 • Насрочване на първоначална среща.
 • Въвеждане на правила и разпоредби за подбор.
 • Събиране на необходимата документация.
 • Създаване на профил на участника и видео за подбор.
Подпомагане
 • Представяне на кандидати пред колежански треньори.
 • Иницииране на комуникация с треньори.
 • Свързване на кандидати с потенциални колежи.

3

4

Решение
 • Анализиране на най-добрите оферти въз основа на пет обективни основи.
 • Подпомагане на кандидатите при вземането на информирано решение.
 • Подпомагане на кандидатите при подписване на документи за стипендии.
Финализиране на процеса на подбор
 • Подпомагане на кандидати при кандидатстване за колеж, получаване на документ I-20 и кандидатстване за студентска виза.
 • Финализиране на цялата административна документация.

5

Започнете своето приключение днес! Получете безплатна консултация и говорете с някой от нашите експерти!