gocollegesports.com

5-krokový proces

5-krokový proces od začiatku do konca

Robíme to super jednoducho! Prevedieme ťa od začiatku až do cieľa.

Hodnotenie
 • Naplánovanie bezplatnej osobnej alebo online konzultácie.
 • Hodnotenie športovej úrovne kandidáta na základe výsledkov a videa alebo na základe osobného hodnotenia.
 • Hodnotenie akadémikov na základe výpisov zo strednej školy.

1

2

Príprava
 • Vypracovanie projektového plánu a cestovnej mapy pre klienta.
 • Naplánovanie kick-off stretnutia.
 • Prezentácia pravidiel a predpisov prijímania a náboru
 • Zhromažďovanie potrebnej dokumentácie.
 • Vytvorenie profilu hráča a náborového videa.

Predstavenie
 • Prezentovanie kandidátov vysokoškolským trénerom.
 • Iniciovanie komunikácie s trénermi.
 • Spájanie kandidátov s potenciálnymi vysokými školami.

3

4

Rozhodnutie
 • Analýza najlepších ponúk na základe piatich objektívnych pilierov.
 • Pomoc kandidátom pri prijímaní informálneho rozhodnutia.
 • Pomoc kandidátom pri podpisovaní štipendijných dokumentov.
Dokončenie náborovej cesty
 • Pomoc kandidátom s prihláškami na vysokú školu, získanie dokumentu I-20 a žiadosť o študentské vízum.
 • Dokončenie všetkých administratívnych úkonov.

5

Začni svoju cestu ešte dnes! Získaj bezplatnú konzultáciu a porozprávaj sa s jedným z našich odborníkov!